Breda, de schoonste stad van ’t Zuiden…

Te midden van de paarse heide,
Waar samenstroomen Mark en Aa,
Daar ligt geroemd door alle tijden
Onz’ eigen stad, ons fier Breda.
Breda vooruit! De klokken luiden.
Breda, gij blijft de schoonste stad van ’t Zuiden!

Zo lang daar rond den slanken toren
Nog klopt het echt Bredasche bloed,
Gaat nimmer d’eigen aard verloren
Die jolig is en blijven moet.
Breda vooruit! De klokken luiden.
Breda, gij blijft de parel van ’t Zuiden.

Vanuit onz’ oude vestingwallen
Ontplooide zich der vad’ren strijd,
Door moed, beleid en trouw aan allen,
Naar Neerlands onafhankelijkheid.
Breda vooruit! De klokken luiden.
Breda, gij blijft de Mauritsstad van ’t Zuiden.

Wij juichen, trouw aan de historie,
Gebonden aan den Nassau-stam,
Nu over oude Oranje glorie
Een nieuwe zonnestralen kwam.
Breda vooruit! De klokken luiden.
Breda, gij blijft d’Oranjestad van ’t Zuiden.