Communicatie is een vak

Communicatie is het proces van het overbrengen en ontvangen van informatie, ideeën, gedachten en gevoelens tussen mensen. Communiceren kan verbaal en non-verbaal.

Verbaal communiceren is met gesproken of geschreven woorden.  Naast verbaal communiceren speelt non-verbale communicatie een belangrijke rol tussen mensen. Denk aan lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, gebaren, oogcontact en stemintonatie om boodschappen over te brengen. Non-verbale signalen kunnen soms sterker zijn dan verbale woorden en kunnen aanvullende betekenis en emotionele context geven aan de communicatie. Andere vormen van communicatie zijn onder meer visuele communicatie (bijvoorbeeld met behulp van afbeeldingen of symbolen), tactiele communicatie (lichamelijk contact) en auditieve communicatie (geluiden en tonen).

Effectieve communicatie vereist niet alleen het verzenden van een boodschap, maar ook het ontvangen, begrijpen en interpreteren van de boodschap door de ontvanger. Het gaat om actief luisteren, empathie tonen, reageren en eventueel vragen om verduidelijking.

Door bewust te zijn van zowel verbale als non-verbale aspecten van communicatie kunnen we effectief communiceren en betekenisvolle verbindingen tot stand brengen.

Gevonden op het Internet – https://spiritueel-woordenboek.nl/glossary/communicatie/

In het afgelopen jaar heb ik mij meerdere keren verbaasd over de manier van communiceren door mensen die in mijn favoriete gemeenschap, waarbij het draaiende karakter van de boodschappen de voorkeur kregen boven de rechtlijnige, straight-to-the-point communicatie die ik liever voor ogen heb. Je kunt hele goede face-to-face gesprekken hebben, maar als puntje bij paaltje komt, geven ze niet thuis.

Als iets mij dwars zit, denk ik daarover en als ik denk dat er iets mee gedaan moet worden dan meldt ik dat. Ik hou mijn meldingen feitelijk, hou mijn discussies feitelijk en wordt fel als niet geluisterd naar de feitelijkheden en er draai-konterig gehandeld wordt door deze of gene. Het feit dat feitelijke discussies pijn doet aan de zijde die alles probeert te verbloemen en uiteindelijk onder het tapijt weet te schuiven of het probeert te doodzwijgen.

Een ding is zeker: Ik blijf mijzelf en dat betekent dat ik blijf staan voor waar ik voor sta…

Er is ook een andere vorm van communicatie. Het overbrengen van een boodschap naar anderen. Een boodschap kan er zijn om anderen te bereiken en hen iets mee te geven maar het kan ook iets zijn om een boodschap de wereld in te zenden om iets vanuit jezelf te willen delen en dan maakt het niet uit of de wereld er op zit te wachten. De vorm waarin je een boodschap de wereld instuurt is niet te vatten in een keurslijf of een bedachte standaard maar is een ingeving van wat je in je boodschap wilt samenpakken. De vorm is soms zus maar soms ook zo en de creatieve ingeving en de creatieve diversiteit moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Gelukkig zijn er nog ontvangers die begrijpen wat ik te zenden heb en zich kunnen vinden in de vorm waarin ik een bericht wil zenden, want anders kan ik maar beter het zenden van een boodschap om anderen te bereiken achterwege laten. Er is geen commissie nodig om tot een goede boodschap te komen, want een goede boodschap ontstaat door de vorm die bij de boodschap hoort en die is steeds anders…