De nieuwe Excel XLOOKUP function.

  • 1 minuut gelezen

Op dit moment is in het Microsoft insider programma voor Excel een nieuwe functie beschikbaar die de functies VLOOKUP(), HLOOKUP(), INDEX() en MATCH() overbodig gaat maken.

In plaats in iedere cel steeds weer dezelfde formule over te nemen kun je nu in een commando meerdere celwaarden, zowel links en rechts van of boven en onder de zoekwaarde, weergeven en terug laten komen in een rij cellen.

De basis van het XLOOPUP() commando

Het commando XLOOKUP() wordt als volgt opgebouwd:

XLOOKUP(Zoekargument, Zoekgebied, Weergavereeks)

  • Zoekargument:
    De cel of string waarnaar gezocht moet worden
  • Zoekgebied:
    De reeks waar het zoekargument teruggevonden moet worden
  • Weergavereeks
    Datgene dat als resultaat afgebeeld dient te worden.