Breedtesport bij TSC lijkt niet meer mee te tellen…

  • 5 minuten gelezen

Vorige week heb ik de wereld om mij heen laten dat ik terug zal treden bij TSC en dat ik niet meer als selectietrainer verder zal gaan bij de vereniging die mij zo na aan het hart ligt. Het doet mij erg pijn als oud-verantwoordelijk hoe de vereniging nu reilt en zeilt. Ja, het eerste kan zich via de nacompetitie nog de 1e klasse inspelen en ja, drie van de vier selectieteams van de JO17/JO19 zijn kampioen geworden, maar wat wordt er nog gedaan voor de rest in de afdelingen daaronder en dan met name de breedtesport?

Echte TSC’ers lopen weg van TSC en dan heb ik het over trainers met een blauw-wit hart, waarvan ik er verschillende nog heb aangesteld, en vele spelers uit allerlei lichtingen die volgend jaar in een zebra-tenue of een Be Ready shirt zullen gaan spelen.

Er is een bestuurslid/algemeen coördinator voor de onderbouw, maar zij kan het niet alleen af. Zij loopt op het tandvlees en, ondanks dat zij stinkend haar best doet voor wat ook haar vereniging is, heeft te maken met een vergadercultuur waar niet veel voor de breedtesport uitkomt.

Wat wordt er voor de breedtesport gedaan van de toelage van 5 euro per selectiespeler?

Voor het beter kunnen ondersteunen van de breedtesport binnen TSC heb ik een in 2017 al een voorstel gedaan. Dit voorstel heb ik eerst in de bestuursvergadering van TSC gedaan, dat er zonder hier al te lang over na te hoeven denken direct mee instemde en daarna is het voorstel ingebracht in de Algemene vergadering van TSC waar het voorstel door de AV is overgenomen.

Op de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2017 is ingestemd met het voorstel van het bestuur om per 1 juli 2018 een contributieverhoging door te voeren voor alle jeugdleden die vanaf het seizoen 2018-2019 uitkomen voor een selectieteam.

Website van TSC

Het voorstel dat ik ingebracht in de Algemene Ledenvergadering van 11-12-2017 had een hele duidelijke doelstelling en wel het ondersteunen van de breedtesport binnen TSC. Een van de eerste acties was het aanstellen van trainingscoördinatoren voor de niet-selectieteams.

Invulling – Trainingscoördinatoren

De trainingscoördinatoren kregen de taak om wekelijks voor een of meerdere breedtesportafdelingen (leeftijdsgroepen) een circuittraining uit te zetten, de trainers van deze afdelingen voor te bereiden op de trainingen (pdf vooraf en voor aanvang van de trainingen uitleg over de verschillende oefeningen, de trainers tijdens de trainingen te ondersteunen en te begeleiden in het geven van trainingen. Door het geven van de trainingen in deze vorm wilden we het volgende bereiken:

  • Train de trainer principe
    De trainers van de breedtesportteams zijn vaak welwillende vaders of moeders die weinig voetbalachtergrond hebben en door ze te begeleiden weten ze hoe een training moeten voorbereiden, neerzetten en leren ze hoe ze de training moeten geven. Door deze ondersteuning bindt je mogelijk meer trainers voor een langere tijd aan TSC.
  • Betere training voor de spelers
    De spelers van de breedtesportteams krijgen, in ieder geval, 1x per week een goede training en krijgen betere mogelijkheden om zich als voetballer te ontwikkelen en daarnaast krijg je meer spelplezier en beleving, waardoor het team- en natuurlijk het TSC gevoel groeit.
  • Betere aansluiting spelers richting prestatieteams
    Door de betere ontwikkeling van de spelers ontstaan er ook meer mogelijkheden voor die spelers om toe te groeien naar het spelen in de prestatieteams van TSC. Door de piramide van TSC te versterken vanuit de onderkant, krijg je ook een sterkere top van je piramide, waardoor je de jeugdopleiding nog verder kunt ontwikkelen.

Na een aantal jaren zijn de eerder aangestelde trainingscoördinatoren om verschillende redenen gestopt en zijn deze trainers niet meer door TSC vervangen wat heel erg jammer is.

Wat wordt er nu voor de breedtesport gedaan van de 5 euro toeslag voor selectiespelers?

Volgens mij helemaal niets… Er is een nieuwe HJO aangesteld, maar er is in het afgelopen jaar helemaal niets voor de breedtesport gedaan bij TSC. Een verloren jaar voor de breedtesport waar de selectiespelers wel hun toeslag betaald hebben, maar er geen TSC bijdrage aan de ontwikkeling binnen de breedtesport is gedaan.

Zijn er dan echt helemaal geen initiatieven geweest om er wel iets mee te doen?

Ja, zeker wel. De TSC Voetbalschool, die is opgezet door Nijs Kivits (technisch coördinator) en mijzelf (algemeen coördinator), heeft al in April 2021 een voorstel gedaan om binnen budget, wat het jaar daarvoor werd gebruikt voor de trainerscoördinatoren, een structuur neer te zetten waar ik de organisatie neer zou zetten (zonder vergoeding), Nijs de wekelijkse afdelingstrainingen zou gaan voorbereiden en er verschillende trainers, waaronder een aantal stagiairs van Curio Sport en Beweging, de trainers en trainingen zouden begeleiden.

Het voorstel is niet door TSC overgenomen daar TSC in gesprek was met gegadigden over een nieuwe HJO structuur, destijds twee HJO’s, waarvan er uiteindelijk één aan de slag is gegaan bij TSC en de ontwikkeling van de breedtesport in hun portefeuille zou worden opgenomen.

Hoe staat het er nu voor?

We moeten gaan zien hoe TSC het breedtesportbeleid verder zal gaan ontwikkelen. Op dit moment is daar niets over te zeggen… Ik kan alleen maar hopen dat TSC niet het Internos van Oosterhout, waarbij we voor worden gelopen door de andere Oosterhoutse verenigingen…