De Naai-Poleon richt onze gemeenschap ten gronde.

Dit fictieve verhaal over Naai-Poleon is nog in bewerking en wordt steeds verder aangevuld met nieuwe ontwikkelingen die zo uit het dagelijkse leven getrokken zouden kunnen zijn getrokken…


Naai-Poleon versus Napoleon Bonaparte

Ik had hier een mooie novelle reeks kunnen starten in de stijl van Hector Malot, waarin de hoofdpersoon Naai-Poleon zijn propagandische praktijken toepast in de wereld van de voetbalsport en daarvoor zorgt voor een schisma (scheuring) binnen een voetbalvereniging die er voor zorgt dat mensen tegen over elkaar komen te staan. Deze Naai-Poleon staat bekend om het schofferen van mensen, het wegjagen van mensen, het opzetten van zijn eigen koninkrijk ten koste van bestaande structuren, het negeren van mensen met als gevolg het beëindigen van hun vrijwilligerstaken bij de vereniging.

Natuurlijk zijn er de gelijkenissen met de Franse veldheer Napoleon Boneparte (Ajaccio, 15 augustus 1769 – Sint-Helena, 5 mei 1821), die werd gedoopt als Napoleone di Buonaparte en een een Frans generaal en dictator was tijdens de laatste regeringen van de Franse Revolutie. Naai-Poleon is verantwoordelijk voor een reeks slachtoffers tijdens het opbouwen van zijn eigen imperium, zoals Napoleon verantwoordelijk was voor de vele doden aan eigen zijde tijdens de veldtocht naar Rusland. Daarnaast hebben beide op hun avonturen gezorgd voor veel verlies, schade en verstoring van de orde. Vele gemeenschappen zijn beschadigd, totaal verstoord en heeft het voor veel verdriet gezorgd.

In de eigen woongemeenschap worden deze dictatoriale figuren en hun families verguist en met de nek aangekeken al heeft Napoleon in ieder geval nog een groot praalgraf en mag de Naai-Poleon nog hopen op mooi leven en eerherstel, maar dan wel het liefst van de gemeenschap die hij nu om zeep helpt.


De slachtoffers van Napoleon en de fictieve Naai-Poleon

Napoleon

Napoleon heeft tijdens zijn vele veldslagen veel slachtoffers gemaakt. Miljoenen soldaten, burgers en er werden talloze steden vernietigd. Met de veldtocht naar Rusland als dieptepunt, waarbij honderdduizenden mannen omkwamen door kou en hongersnood. Maar niet alleen oorlogsslachtoffers werden door Napoleon gemaakt, ook politieke tegenstanders kwamen op zijn bevel om het leven. In totaal stierven er naar schatting meer dan 5 miljoen mensen als gevolg van de Napoleontische oorlogen. Hoewel Napoleon een groot militair talent en een hervormer was, blijft zijn nalatenschap gekenmerkt door de vele slachtoffers die vielen tijdens zijn heerschappij.

Naai-Poleon

Naai-Poleon’s slachtoffers kent gelukkig geen slachtoffers in de vorm van doden en gewonden. Wel zijn er gemeenschappen getroffen, die door de ravage niet meer bestaan of dusdanig zijn beschadigd dat van de grond af opnieuw opbouwen de enige optie nadat de Naai-Poleon zijn hielen heeft gelicht en verder is getrokken om de volgende gemeenschap op te blazen of voor zoveel ellende en tweespalt te zorgen dat er een schisma ontstaat in deze gemeenschap.

De schisma in de blauw-witte gemeenschap van Naai-Poleon

Je staat achter hem of je veracht hem juist. Zodra je direct en echt met hem te maken hebt gehad dan is het wel heel snel duidelijk dat je niet met Naai-Poleon door een deur kunt en hem gaat verachten. De mensen die aan de Naai-Poleon’s weg in zijn woonplaats verachten hem ten zeerste door het tot gronde brengen van de sociaal actieve gemeenschap aldaar. De geel-zwarte gemeenschap wat dichter hebben nog niet lang geleden gejuicht bij zijn aftocht uit hun dorp en de mensen uit de groen-zwarte gemeenschap hopen dat Naai-Poleon nimmer zal wederkeren.

In de blauw-witte gemeenschap is er duidelijk sprake van een schisma, waar aan de ene kant de groep die hem veracht iedere dag groter wordt door de onbeschofte, onbehouwen en niet-sociale manier van communiceren en er aan de andere kant een groep staat die valt voor de propagandische wijze van presenteren van zijn schijnwereld en die hem maar niet doorkrijgen doordat ze geen directe binding hebben met de jongerenwereld van de blauw-witte gemeenschap en daardoor ook niet mee krijgen wat er allemaal juist mis gaat.

De non-communicatie binnen de rangen en standen van zijn staforganisatie

Binnen de rangen en standen van staforganisatie is het gebrek aan communicatie vanuit Naai-Poleon al jaren een probleem. Naai-Poleon is goed in het niet-communiceren met zijn stafleden met als gevolg dat door het totale ontbreken van het voeren van communicatie stafleden stoppen of hun heil elders zoeken.

We hebben het dan niet over de minste personen binnen de blauw-witte gemeenschap: trouwe officieren met een blauw-wit hart en al jaren de manschappen van deze blauw-witte gemeenschap trainend voor de strijd en de eer van de deze gemeenschap druipen af om elders een nieuw leven te beginnen. Nog steeds mijmeren deze trouwe dienders over de tijd die zij hadden bij hun vrienden en de mensen waar zij zijn opgegroeid maar is de haat voor Naai-Poleon duidelijk voelbaar…

Propaganda en andere mooie praatjes over niet bestaande zaken

De Naai-Poleon kan mooi praten, mooie plaatjes presenteren en zijn wereld er als een paradijs uit laten zien. Als je de kennis niet hebt om er door heen te prikken, zou je hem ook nog gaan geloven. Jammer genoeg zijn er een aantal bepalende personen in zijn mooie verhalen gaan geloven, terwijl de burgers, boeren en buitenlui binnen de mooie blauw-witte gemeenschap er onder moeten lijden. Mooie planningen worden gemaakt, maar worden niet gehaald of niet nagekomen en er zijn altijd weer de mooie excuses, waar anderen het lijdend voorwerp zijn want het ligt natuurlijk nooit aan Naai-Poleon.

Als je lid van de gemeenschap inzicht wil in wat Naai-Poleon voor ogen heeft, krijg je mooie verhalen te horen maar ontbreekt het altijd aan de onderbouwing op papier. Er wordt verwezen naar plannen die nog niet bestaan, behalve in het hoofd van de Naai-Poleon. Hij zegt een visie te hebben, maar meer dan het zien hoe hij de gemeenschap naar de klote helpt, is er voor de gemeenschap niet duidelijk. Naai-Poleon legt niet veel vast en men denkt dat dit het is omdat hij bang is om veroordeeld te worden voor hetgeen dat wel beloofd wordt, maar nooit geleverd zal worden.

< wordt snel weer vervolgd >